Dr. Streda, obecně prospěšná společnost

Registrace: rejstřík obecně prospěšných společností Městského soudu v Praze, datum zápisu 21. září 2012
Identifikační číslo (IČO): 24274038
Činnosti dle mezinárodní klasifikace CPV 2007 : 80521000-2 vzdělávací programy
Činnosti dle oborové klasifikace NACE: 855900 ostatní vzdělávání j. n.
Název v češtině: Dr. Streda, obecně prospěšná společnost
Anglický registrovaný název: Dr. Streda Foundation
Dr. Streda, obecně prospěšná společnost  poskytuje obecně prospěšné služby pro všechny zájemce z řad fyzických osob, které projeví zájem v oblastech její činnosti:
1. Společnost je zřizovatelem střední školy za podmínek vymezených akreditací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a právních předpisů upravujících činnost škol.
2. Společnost poskytuje vzdělávací služby v oblasti kurzů, školení zaměřená zejména na zdravý životní styl, hubnutí a tělovýchovu s cílem rozvoje duchovních hodnot a ochrany přírodního prostředí. Ke stejným tématům je zaměřena i mimoškolní výchova a vzdělávání a lektorská činnost.
3. Služby výzkumu a vývoje v oblasti přírodních věd zaměřené na zdravou výživu se týkají potravin a přípravků zdravé výživy a jsou zaměřeny zejména na nutriční hodnoty jednotlivých potravin, složení zdravého jídelníčku s ohledem na ochranu zdraví a přírodního prostředí. Týkají se jak zkoumání potravin a přípravků zdravé výživy stávajících, tak vývoji potravin a přípravků zdravé výživy nových.